Шукати в цьому блозі

пʼятницю, 22 травня 2020 р.

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів з навчального предмету географія в умовах дистанційного навчання

Методичні рекомендації
щодо проведення підсумкового річного оцінювання
навчальних досягнень учнів з навчального предмету географія
в умовах дистанційного навчання

Опрацювання програмового змісту географії ґрунтується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання основних завдань предмета, пов’язаних із формуванням способів навчально-пізнавальної діяльності учнів.
У навчанні даного курсу перевага надається практичним роботам, спостереженням в природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності.
Зверніть увагу. Дві підсумкові практичні роботи протягом ІІ семестру у 6-11 класах виконують контролюючу функцію, вони виконуються учнями самостійно і оцінюються вчителем
Однак кількість практичних робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учні.
Враховуючи умови дистанційного навчання, поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній i письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо
До більшості розділів курсу запропоновано орієнтовні теми творчого характеру для проведення досліджень. Теми досліджень в усіх курсах можуть бути змінені учителем в рамках відповідної теми. Дослідження, завдання творчого характеру виконуються за бажанням учня і можуть оцінюватися вибірково. Їх рекомендовано виконувати у вигляді презентацій, коротких творів (есе), міні-проектів тощо до виконання яких можна залучати й членів родини учня.
Тематичні контрольні роботи вчитель проводить відповідно до календарного планування з урахуванням особливостей дистанційного навчання.
Підсумкових семестрових робіт проводити не потрібно.
До виправлення помилок у письмових роботах вчителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці
Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд, з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу.
Оцінки за семестр виставляються на основі тематичних, відповідно оцінки за рік – на основі семестрових.
Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).
Зверніть увагу. Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під дистанційного навчання та до його початку.
Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.
Тематичні підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
Відповідно до наказу МОН від ЗО березня 2020 року № 463 учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».
Учні 11-x класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі — 3HO) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення 3HO 2020 року зі змінами, на підставі наказу Міністерства освіти i науки України від 06 квітня 2020 року № 480.
Зверніть увагу, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.