Шукати в цьому блозі

середа, 11 травня 2022 р.

вебінар «Практики ноосферної освіти у контексті впровадження НУШ в базовій школі»

 


 Інформуємо, що 12 травня 2022 року для вчителів природознавства пілотних закладів загальної середньої освіти області відбудеться вебінар «Практики ноосферної освіти у контексті впровадження НУШ в базовій  школі».

Початок роботи о 14 год 00 хв.

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet. Обов’язкова попередня реєстрація учасників вебінару за покликанням

 https://cutt.ly/CO2B0KB

Зміст роботи

1. Ціннісні орієнтири НУШ в умовах переходу на наступний рівень.

                                                          Вітенко І. М., заступник директора з                                                               науково-методичної роботи  та                                                                                    міжнародного співробітництва

                                                        Тернопільського ОКІППО,

                                                        кандидат географічних наук

2. Парадигма Ноосферної освіти в контексті прикладних аспектів шкільних курсів географії та економіки.

                                                        Криховець-Хом’як Л. Я., методист відділу                                                   методики навчальних предметів                                                                     природничо-математичного циклу,                                                               технологій та фізичної культури                                                                   Тернопільського ОКІППО

3. Ціннісні компоненти навчально-методичного забезпечення за модельною програмою «Пізнаємо природу».

                                                        Пестова Т.С., вчитель природознавства                                                                    Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                           Підволочиської селищної ради                                                                                        Тернопільської області

4. Діяльнісний підхід у навчанні, як спосіб забезпечення цілісної подорожі дитини у системі формальної освіти.

                                                        Павлик Л.В., вчитель природознавства                                                                   опорного закладу ”Збаразька                                                                          загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1”                                                     Збаразької міської ради Тернопільської                                                                   області

5. Відкритий мікрофон  «Обговорення прикладних аспектів ноосферної освіти в контексті впровадження НУШ в базовій школі».

                                                        Криховець-Хом’як Л. Я., методист відділу                                                   методики навчальних предметів                                                                     природничо-математичного циклу,                                                               технологій та фізичної культури                                                                                  Тернопільського ОКІППО,                                                                                                                                                                                                                                              Учасники заходу


вівторок, 3 травня 2022 р.

Навчально- методичний супровід вчителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти: особливості впровадження в Новій українській школі (5-6 клас)».

 Інформуємо, що 04 травня 2022 року для вчителів природознавства

закладів загальної середньої освіти області відбудеться вебінар «Навчально-

методичний супровід вчителів в умовах реалізації Державного стандарту

базової середньої освіти: особливості впровадження в Новій українській

школі (5 клас)». 

До проведення заходу запрошено Дарію Біду співавтора модельної

навчальної програми «Пізнаємо природу», підручників та посібників з

природничої освітньої галузі.

Початок роботи о 15 год 00 хв.

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet.

Обов’язкова попередня реєстрація учасників вебінару за покликанням

https://cutt.ly/CO2B0KB

вівторок, 12 квітня 2022 р.

Практики формування екологічної свідомості у курсі за вибором «Екоспоживач»

 


Інформуємо, що 14 квітня 2022 року, відповідно до плану роботи інституту, відбудеться онлайн-практикум вчителів предметів природничого циклу «Практики формування екологічної свідомості у курсі за вибором «Екоспоживач».

Початок роботи о 14 год 00 хв.

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet. Обов’язкова попередня реєстрація учасників заняття за покликанням: http://surl.li/uipc

         До початку роботи, на електронні адреси, вказані учасниками під час реєстрації, буде надіслано покликання для приєднання до онлайн-практикуму.

понеділок, 14 березня 2022 р.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час воєнного стану

 


Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання 

під час воєнного стану

Географія

Сучасні події в Україні доводять, що загальними знаннями з географії повинна володіти кожна людина. У нашому сьогоденні ми зіткнулись із ситуаціями при певних умовах, коли на певній території зникає або недосяжний мобільний та супутниковий зв'язок, відповідно практичні навики з топографії та картографії є обов’язковими. Зокрема, знання топографії дають можливість вивчати місцевість з метою врахування її властивостей та характеристик. В умовах війн та воєнних конфліктів значення місцевості як елемента бойової обстановки зростає особливо у зв’язку з тим, що вона значною мірою, визначає можливості захисту від ядерної, високоточної зброї та звичайних засобів ураження. Вміле використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне виконання заходів захисту від засобів ураження.

Вимогою часу є також формування у здобувачів освіти медіаграмотності. Зробити уроки більш цікавими для учнів, розвивати в них не лише предметні компетентності, а й медіаграмотність допоможе посібник: Медіаграмотність на заняттях з географії. Навчальне видання / Філончук Зоя // За редакцією Волошенюк О., Іванова В. – Київ: АУП, ЦВП, 2020. – 73 с., іл. У посібнику приділено увагу питанням методики впровадження навчання з медіаграмотності та розміщено численні моделі завдань, що можуть бути використані під час занять із географії (https://www.aup.com.ua/mediagramotnist-na-zanyattyakh-z-geogr/).

В умовах сьогодення головним інструментом забезпечення навчання географії має стати також наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ): мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відеотехніка, Інтернет-ресурси і т. п. Учитель вибирає серед описаних у методичній літературі технологій і методів той, який органічно поєднається з особливостями змісту теми, що вивчається, індивідуальними особливостями учнів та їх підготовкою.

Зверніть увагу. Запроваджено відповідний поняттєво-термінологічний апарат сучасної європейської суспільної географії. Для кращого розуміння всіх термінів і понять сучасної суспільної географії радимо користуватись єдиним в Україні безкоштовним спеціалізованим науковим словником (режим доступу: https://geohub.org.ua/geography).

Важливим залишається  питання – робота з комп’ютерними симуляціями та імітаційними параметризованими моделями, потрібно готуватися до роботи з такими завданнями за допомогою геосервісів (Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з географічними даними та дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу і навіть віртуально подорожувати.

Доцільно скористатися посиланням на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інші джерела:

ü Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi geografiji/metodika vikladannja geografiji/35

Враховуючи умови дистанційного навчання, поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній i письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо

До більшості розділів курсу запропоновано орієнтовні теми творчого характеру для проведення досліджень. Теми досліджень в усіх курсах можуть бути змінені учителем в рамках відповідної теми. Дослідження, завдання творчого характеру виконуються за бажанням учня і можуть оцінюватися вибірково. Їх рекомендовано виконувати у вигляді презентацій, коротких творів (есе), міні-проектів тощо до виконання яких можна залучати й членів родини учня.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інші джерела:

ü Інтернет на користь: онлайн ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-koristonlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi

ü Всеукраїнська школа онлайн портал [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://lms.e-school.net.ua/

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд, з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу.

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).

Зверніть увагу. Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під дистанційного навчання та до його початку. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

 

Економіка

У 2021-2022 навчальному році шкільна економічна освіта представлена двома компонентами. Перший – це формування в учнів системних економічних знань та умінь, що забезпечується вивченням економіки на профільному рівні.

Другий компонент економічної освіти – це формування компетентності підприємливості та фінансової грамотності. Цей напрямок представлено курсами за вибором, що можуть вивчатись у закладі загальної середньої освіти за наявності належних умов у старшій школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») (https://numl.org/.498961), а також у початковій та базовій школі.

Перший і другий компоненти економічної освіти підтримуються спеціальними курсами, перелік яких подано на офіційному сайті

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://numl.org/.908961).

Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце належить інтерактивним.

Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями на уроках  економіки в  сучасних умовах цифровізації освіти є такі інтернет ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot, H5PGraasp.

У сучасних реаліях із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета економіка,  концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсах економіки є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд.


понеділок, 7 березня 2022 р.

«Концепт цінностей через інноваційні інструменти навчання: стихії свободи в природі, мистецтві і психології людини».

 

Інформуємо, що 09 березня 2022 року, відбудеться вебпрактикум для вчителів закладів загальної середньої освіти Тернопільської області


«Концепт цінностей через інноваційні інструменти навчання: стихії свободи в природі, мистецтві і психології людини».

Початок роботи о 13 год 00 хв.

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet. Обов’язкова попередня реєстрація учасників заняття за покликанням:

https://forms.gle/GaAbWPUX7wb2vW4E7

понеділок, 10 січня 2022 р.

ЕКОТРЕНДИ В ОСВІТІ: СІМ КЛЮЧІВ СВІТОПІЗНАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

 


Воля до творення вбудована в людську ДНК “.

 Рейд Хоффман

2021-й рік завершився феєричною подією, яка об’єднала понад 100 учасників педагогів області.

21-22 грудня на базі Тернопільського ОКІППО уже втретє пройшов педагогічний форум «Екотренди в освіті: сім ключів світопізнання та розвитку особистості».

Онлайн-захід розпочав директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент Олександр Миколайович Петровський, який зупинився на огляді інноваційних хабів у сфері освіти.

Продовжила розмову про сім ключів світосприйняття і світоспостереження як аспекти розвитку особистості, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Лілія Ярославівна Криховець-Хом’як.

Людмила Андріївна Кучер, методист, в.о. завідувач лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО, розглянула концептуальні основи щодо формування екологічно безпечного здоровозбережувального освітнього середовища.

Віктор Євгенович Кавецький, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, в. о. завідувач кафедри ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, спонукав численну аудиторію заходу до роздумів над екзистенційним підходом до формування системи життєвих цінностей особистості.

На аспектах діяльнісного підходу та ігрових практиках навчання, як творчого прояву розвитку особистості, зупинилася методист відділу дошкільної і початкової освіти ТОКІППО Наталія Ярославівна Бачинська.

Експрес-діагностикою виявлення творчого потенціалу роботи у малих групах та колективах, поділився учитель ЗОШ №1 м. Зборова, український письменник, ілюстратор Роман Петрович Росіцький.

Завершила перший день роботи форуму арт-терапевт, тренер, коуч із міста Києва Мишкаленко Людмила Іванівна, розмовою про емоційне забарвлення сновидінь як відображення сторін особистості.

Другий день роботи форуму «Панельні дискусії. ярмарок майстер-класів» розпочала Наталя Романівна Саранчук, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів: з огляду символізму числа «7» у творах мистецтва.

У подальшому стиліст, дизайнер, голова ГО «Планета Вільних Людей» Наталія Віталіїна Стефанчук презентувала свій проект «50 відтінків щастя», ‑ подію, що символізувала радісні емоції 58 дітей - моделей із особливими потребами, які встановили перший рекорд України «Найбільша кількість дітей- моделей з особливими потребами на інклюзивному показі мод».

Методист ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» Оксана Володимирівна Сампара, представила свій проект «Трансформація географічних знань через дизайн мислення здобувачів освітніх послуг».

Захоплююче пройшов майстер-клас «Різдвяна казка» від Наталії Броніславівни Пташник, майстра ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму».

Завершився форум практикумом «Ресурсна жінка», який майстерно провела учитель ЗОШ №1 м. Зборова Любов Іванівна Чарторинська.

Активна взаємодія усіх учасників форуму довела істинність думки Рейда Хоффмана, що «воля до творення вбудована в людську ДНК».

Дякуємо усім за участь та взаємодію! До нових зустрічей у 2022 році!

пʼятниця, 17 грудня 2021 р.

21-22 грудня 2021 «Екотренди в освіті: сім ключів світопізнання та розвитку особистості».

 

Про проведення педагогічного форуму  

"Екотренди в освіті -2021" 

Інформуємо, що 21-22 грудня 2021 року, відповідно до плану роботи інституту, відбудеться педагогічний форум «Екотренди в освіті: сім ключів світопізнання та розвитку особистості».

Початок роботи о 14 год 30 хв.

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet. Обов’язкова попередня реєстрація учасників заняття за покликанням:

http://surl.li/ayzpe

До початку роботи, на електронні адреси, вказані учасниками під час реєстрації, буде надіслано покликання для приєднання до онлайн-заходу:

https://meet.google.com/wgj-grgp-bov


П Р О Г Р А М А

21 грудня 2021р.

 І. ЕКОТРЕНДИ В ОСВІТІ: НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

1. Концепти цінностей в логіко-гносеологічному й етичному аспектах особистості.

Петровський О. М., директор ТОКІППО,

кандидат історичних наук, доцент

 

2. Експериментальна робота як вагома складова екологічної компетентності.

Вітенко І. М., заступник директора ТОКІППО

з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва, кандидат географічних наук

3. Екологічно безпечне здоровозбережувальне освітнє середовище: концептуальні основи формування.

Кучер Л. А., методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного

забезпечення дисциплін еколого-природничого

спрямування ТОКІППО

 

4. Екзистенційний підхід до формування системи життєвих цінностей особистості.

Кавецький В.Є., доцент кафедри педагогіки і

психології та інклюзивної освіти,

в.о. завідувач кафедри ТОКІППО,

кандидат педагогічних наук

 

ІІ. ПАНОРАМА ІДЕЙ: КОНЦЕПТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

1. Сім ключів світосприйняття і світоспостереження як аспекти розвитку особистості.

Криховець-Хом’як Л. Я., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО

 

2. Діяльнісний підхід та ігрові практики навчання, як творчий прояв розвитку особистості.

Бачинська Н. Я., методист відділу дошкільної

і початкової освіти ТОКІППО.

 

3. Експрес-діагностика творчого потенціалу та психологічних станів роботи у малих групах та колективах.

Росіцький Р.П., учитель ЗОШ №1 м. Зборова,

український письменник, ілюстратор

 

4. Емоційне забарвлення сновидінь як відображення сторін особистості.

Мишкаленко Л.І., арт-терапевт, тренер,

коуч Східноєвропейської асоціації арт-терапевтів,

керівник Академії онлайн навчання «Берегиня»

(м. Київ)

 

22 грудня 2021р.

 

ІІІ. ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ. ЯРМАРОК МАЙСТЕР-КЛАСІВ

1. Символізм і реальність числа «7» у творах мистецтва.

Саранчук Н. Р., методист відділу

методики навчальних предметів

та професійного розвитку педагогів ТОКІППО.

 

2. Сім струн душі в образах ілюстрацій «Лісової пісні» художниці Олесі Вітовської.

Н.О. Гумницька,

громадяцький діяч, культуролог (м Львів)

 

3. Презентація проекту «50 відтінків щастя від «НАТАЛІ-МОДА».

Стефанчук Н.В.,

голова ГО «Планета Вільних Людей»,

стиліст, дизайнер

 

4. Трансформація географічних знань через дизайн мислення здобувачів освітніх послуг.

Сампара О. В., методист ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму»

 

5. Майстер-клас «Різдвяна казка».

Пташник Н. Б., майстер ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму»

 

6. Практикум «Ресурсна жінка».

Чарторинська Л. І.,

учитель ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Зборова

 

7. Валіза вражень і бажань. Підведення підсумків, обмін думками.

Криховець-Хом’як Л. Я.,

методист відділу методики навчальних предметів

 та професійного розвитку педагогів ТОКІППО.